/ 7 نظر / 49 بازدید
nazanin

خدا نکنه عزیز من...

mojtaba

خدا نکنه .و امیدوارم هیچ قت نا امید نباشید و همیشه سلامت باشید که نخوایید حرفی از مرگ بزنید[گل]

فریبا

این حرفو نزن عزیزم خدا نکنه[ناراحت]

فریبا

چقد سخته وقتی ازت میپرسه "ناراحت شدی" اشک از چشمات بریزه وبگی اشکال نداره...

فریبا

خواستم آرزوهایم را به رخ روزهایم بکشم دیدم توبا روزها دست به یکی کرده ای آنها خودت را دارند ومن فقط حسرتت را زبانم بند آمد...

فریبا

گوشه ندارد که یه گوشه بنشینم ونفسی تازه کنم گرد گرد است این زمین این روزگار...

زهرا

آخه فدات بشم زهرا جون..آخه چرا؟؟؟راستی منم زهرام...توی قم هم هستم...جیگری[گل][قلب]